RING PÅ: +45 23 641 960

MAN-FRE 08.00 - 17.00

Æghåndtering

Promatic A/S giver gerne tilbud på anlæg til æghåndtering. Når æggene kommer fra rugemaskinen, bliver de gennemlyst for at se, om de er befrugtet. Æggene flyttes således fra rugebakker til klækkebakker, og ubefrugtede æg frasorteres.