RING PÅ: +45 23 641 960

MAN-FRE 08.00 - 17.00

Sådan arbejder vi

Vores forretningsgrundlag er baseret på at levere den rigtige løsning fra begyndelsen. For at sikre dette indledes enhver ordre med en indgående dialog med vores kunder, således at parterne i fælleskab når til den optimale løsning. Promatic A/S udarbejder løbende i processen ideer og forslag til produktets eller projektets udseende eller udførelse. Vi tegner fra begyndelsen alt ned, hvorved vi allerede tidligt i projektforløbet får en løbende evaluering af alle ideer og deres anvendelighed. Alle produkter og projekter tegnes i 3D, således at kunden får et unikt overblik over slutproduktet inden produktionen sættes i gang. Dette medfører bl.a. også at den tid, der normalt anvendes til indkøring, minimeres væsentligt.

Solid Works

Inden produktionen igangsættes, sikrer vi os at alle aspekter af produktet eller projektet er gennemarbejdet ned i mindste detalje. Vi arbejder i Solid Works, som er et enestående 3D-tegneprogram, og alle komponenter og enkeltdele indgår i tegningsmaterialet. Endvidere sikrer dette også fejlfri levering fra vores underleverandører, da vores tegningsmateriale er et direkte input til underleverandørernes produktion.

Design

Udover at Promatic A/S arbejder med at optimere funktionaliteten i vore produkter, bestræber vi os samtidig på at designe alle vore produkter på en måde som netop kombinerer funktionalitet, udseende samt rengøringsven- lighed.